Oświadczenie o ochronie prywatności i Polityka RODO

Przetwarzanie danych osobowych
Wszystkie dane osobowe i dane będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego, np. do analizy zachowań użytkowników.

Nordic Lab ujawnia dane osobowe tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo lub nakaz sądowy.

RODO – Ogólne zasady ochrony danych osobowych
W ramach ochrony prywatności obywateli UE w 2018 roku przyjęto nowe rozporządzenie, zgodnie z którym jako firma musimy zapewnić, że Twoje dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane w bezpieczny i właściwy sposób.

Przeczytaj naszą politykę RODO tutaj

Pliki cookie na naszej stronie internetowej
Na naszej stronie nie używamy trwałych plików cookie.

© Copyright
Zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim i nie może być kopiowana, powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez pisemnej zgody Nordic Lab.
Pobieranie lub kopiowanie materiałów graficznych i/lub tekstowych jest dozwolone tylko za pisemną zgodą firmy Nordic Lab.

Marki / znaki towarowe
Nazwy produktów i firm na tej stronie mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi i chronionymi nazwami firm, służą one wyłącznie do celów identyfikacyjnych i objaśniających.
Wszystkie znaki towarowe / nazwy są własnością ich właścicieli.

Czy potrzebujesz informacji o naszych produktach?

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin

Czy potrzebujesz informacji o naszych produktach?

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin